hoahong39

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.
Sinh nhật
Tháng chín 3
Website
http://hoahong39.wordpress.com/
Nơi ở
HCM
Nghề nghiệp
NVMT

Chữ ký

Phải thực hành, nắm bắt mọi cơ hội, tiến hành ngay lập tức, không chần chừ, làm thành thục mới thôi và làm việc đạt tiêu chuẩn cao hơn người khác
-"Ngày xưa tôi có một con bò"

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
scroll-topTop