Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007
Michael

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • ZDHC/MRSL

  Một gói package gồm 4 bước cơ bản:
  1. Imcoming water (test nước đầu vào)
  2. Raw waste water (test nước trước xử lý với hóa chất)
  3. Discharged waste water (test nước sau xử lý với hóa chất)
  4. Sludge (test bùn)

  ZDHC gateway fee: cổng thông tin upload.
  ==> please contact michael.pham@bureauveritas.com; HP: +84 989 225 085
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…