T

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị Quan trắc và phân tích môi trường. Căn cứ vào thông tư 23/2013/TT-BKHCN và thông tư 07/2019/TT-BKHCN quy định đo lượng về phương tiên nhóm 2. Nếu ai có danh mục theo quy định phải đo thì cho tôi xin. Trong phòng thí nghiệm có những dụng cụ không thuộc danh mục phải hiệu chuẩn. Xin chân thành cảm ơn
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
scroll-topTop