Kết quả tìm kiếm

  1. H

    HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

    Chào tất cả mọi người trong diễn đàn. mình rất muốn tìm hiểu về việc làm một bộ hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại hoàn chỉnh nhưng tìm hoài cũng không thấy. theo thông tư 12 thì mình không hiểu rõ do chưa làm lần nào nên không thể làm được. kính mong mọi người làm trong lĩnh vực...
scroll-topTop