Kết quả tìm kiếm

  1. P

    nhiệt độ bảo quản hóa chất

    các bác cho em hỏi có tiêu chuẩn cụ thể nào quy điịnh về nhiệt độ bảo quản sơn và các loại hóa chất không ạ. em có tìm hiêu TCVN 5507:2002 nhưng không thấy quy định rõ
scroll-topTop