Kết quả tìm kiếm

  1. T

    pháp luật chuyên ngành về an toàn hóa chất

    Chào các Bác! Mong các Bác chỉ giúp các bộ luật về an toàn hóa chất cho doanh nghiệp sử dụng hóa chất. Mình đang tìm hiểu về nghị định 113-2017/NĐ-CP. Nhưng không thấy rõ lắm các yêu cầu cho doanh nghiệp sử dụng hóa chất. Có Bác bào có thông tin về chúng không, nếu có chỉ mình với.
scroll-topTop