Kết quả tìm kiếm

 1. N

  xử lí nước thải bằng phương pháp hấp phụ

  Coi sơ đồ trong website của Ats , hoặc liên hệ : chuyên xử lý nước nhan-aqua.com
 2. N

  xử lí nước thải bằng phương pháp hấp phụ

  Sơ đồ cụ thể trên website của Ats
 3. N

  Nước thải CẦN TRỢ GIÚP BỌT NỔI BỂ HIỂU KHÍ

  bọt nổi có thể do acid béo, và cũng làm giảm pH của bể hiếu khí, bạn tìm cách tăng pH giống như cách làm trung hòa các loại acid tại bể điều hòa hoặc dùng thiết bị vớt bọt
 4. N

  Nước thải CẦN TRỢ GIÚP BỌT NỔI BỂ HIỂU KHÍ

  chuyên xử lý nước : -R&c[0]=AT3PwxOk1fM_2x8qpOcKvOv1mU6JUMZN2ulh0sS09lQKwXuQ5gqgYIqlHmVSTpcK-6dkJjzQZc5fKF30jM_oDgG7d4k-Zq-G9aFCHiU4tntbfEyTZ8XU_c780vN01vGREAF43WELck64Z2EJgJQKGONqx7D0IEE-NszHzOzzLAf27G7dDrm2TWMsY_qhHNrBZT5-rf1gCbYCQNDYpu441tdEyQ1T2EoxkFHqtZF9wQ']nhan-aqua.com
 5. N

  Nước thải CẦN TRỢ GIÚP BỌT NỔI BỂ HIỂU KHÍ

  chuyên xử lý nước : -R&c[0]=AT3PwxOk1fM_2x8qpOcKvOv1mU6JUMZN2ulh0sS09lQKwXuQ5gqgYIqlHmVSTpcK-6dkJjzQZc5fKF30jM_oDgG7d4k-Zq-G9aFCHiU4tntbfEyTZ8XU_c780vN01vGREAF43WELck64Z2EJgJQKGONqx7D0IEE-NszHzOzzLAf27G7dDrm2TWMsY_qhHNrBZT5-rf1gCbYCQNDYpu441tdEyQ1T2EoxkFHqtZF9wQ']nhan-aqua.com
 6. N

  Sự cố sốc tải ht xử lý nước thải nm tinh bột sắn

  bạn cần kiểm tra pH trước khi thêm men vi sinh vì pH thấp (<5) thì vi sinh sẽ không phát huy hiệu quả, coi thêm : chuyên xử lý nước ...
 7. N

  sự cố bể phản ứng sinh học theo mẻ

  chuyên xử lý nước : -R&c[0]=AT3PwxOk1fM_2x8qpOcKvOv1mU6JUMZN2ulh0sS09lQKwXuQ5gqgYIqlHmVSTpcK-6dkJjzQZc5fKF30jM_oDgG7d4k-Zq-G9aFCHiU4tntbfEyTZ8XU_c780vN01vGREAF43WELck64Z2EJgJQKGONqx7D0IEE-NszHzOzzLAf27G7dDrm2TWMsY_qhHNrBZT5-rf1gCbYCQNDYpu441tdEyQ1T2EoxkFHqtZF9wQ']nhan-aqua.com
 8. N

  Phân loại mức độ xử lý nước thải hiệu quả

  Cám ơn bạn về bài viết.
 9. N

  nước thải công nghiệp

  Bạn có thể liên hệ : nhan-aqua.com xử lý nước các loại rất OK
 10. N

  nước thải công nghiệp

  Nước thải sinh hoạt có thể tách riêng bạn, và cách xử lý cũng khác
scroll-topTop