Kết quả tìm kiếm

 1. kimcucjj

  Cách tìm MSDS của hóa chất

  Bên mình NCC sẽ gửi bảng MSDS cho nhưng mình không thấy có con mộc bạn ạ Nếu vậy bạn thử liên hệ với NCC bên bạn thử xem. Bên mình thường xem nếu thấy nội dung ok là dc à
 2. kimcucjj

  Cách tìm MSDS của hóa chất

  Bạn tham khảo cái này thử
 3. kimcucjj

  Quy chuẩn 3733:2020 của Bộ y tế

  3733:2002 hay là 3733:2020. quy định mới ạ bạn.
 4. kimcucjj

  Chất thải nguy hại CTNH ngoài danh mục

  Bạn kiểm tra lại các Nghị định và thông tư quy định về Sổ chủ nguồn thải và cách khai báo báo cáo Chất thải nguy hại.
 5. kimcucjj

  Tai su dung nuoc thai de tuoi cay trong nha may

  QCVN 39 hết hạn được thay thế bằng QCVN 08-MT:2015/BTNMT. bạn mở ra xem thử đi.
 6. kimcucjj

  quan trắc môi trường định kỳ

  Phần phụ lục của Nghị định ấy bạn
 7. kimcucjj

  MỰC NƯỚC ĐỘNG, MỰC NƯỚC TĨNH THEO GIẤY PHÉP.

  thực sự là năm kinh tế buồn mà. Mực nước tĩnh là mực nước trước khi bật bơm: ok Mực nước động là mực nước mà giếng đang khai thác. bật máy bơm một khoảng thời gian. quan trọng giấy phép bên bạn chế độ khai thác là liên tục hay không liên tục. ví dụ như bên mình chế độ khai thác là không liên tục...
 8. kimcucjj

  quan trắc môi trường định kỳ

  Mình đọc thấy: phụ lục 10 thông tư 31/2016/BTNMT được thay thế khoản 3 mục I nghị định 40/2019/BTNMT. Đối với nước thải dưới 20 m3 được quy định điều 20: Sửa đổi, bổ sung điều 39, điểm c, khoản 1. Đối với khí thải dưới 5000m3/giờ được quy định điều 23: Sửa đổi, bổ sung điều 47, điểm c, khoản 1...
 9. kimcucjj

  MỰC NƯỚC ĐỘNG, MỰC NƯỚC TĨNH THEO GIẤY PHÉP.

  nhà máy cần Lập sổ vận hành quan trắc nước dưới đất, ghi chép mực nước tĩnh, mực nước động hàng ngày. Mực nước không thấp hơn là được phép khai thác. cuối năm kinh tế buồn
 10. kimcucjj

  Tai su dung nuoc thai de tuoi cay trong nha may

  Bên mình thì phải đạt theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, quy chuẩn dành cho nước tưới tiêu.
 11. kimcucjj

  Cách tìm MSDS của hóa chất

  bạn tham khảo thử
 12. kimcucjj

  hỏi về luật môi trường

  cùng lớp nữa ấy chứ. hihi
 13. kimcucjj

  Báo cáo xả thải

  cảm ơn anh ạ. email của em: kimcucjj5391@gmail.com
 14. kimcucjj

  tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

  bạn xem nghị định 82/2017/NĐ-CP xem sao bạn
 15. kimcucjj

  Báo cáo xả thải

  Anh đã có mẫu đó chứ? cho em xin tham khảo với ạ em cảm ơn
 16. kimcucjj

  Báo cáo thường niên môi trường gồm có gì? Kèm mẫu báo cáo

  Cho em hỏi phần số 2 báo cáo thường niên về TÌNH HÌNH XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ THỰC HIỆN GIẤY PHÉP cho đối tượng nào ạ? theo mẫu 37 thì cho đối tượng điều chỉnh và gia hạn giấy phép nếu công ty em mà có giấy phép và báo cáo hàng năm thì có mẫu quy định nào không ạ. em cảm ơn
 17. kimcucjj

  Công văn thay đổi nội dung ĐTM

  Trong DTM có quy định mà bạn
 18. kimcucjj

  hỏi về luật môi trường

  theo mình được biết khi bạn thay đổi trong nhà máy thì theo bản cam kết bảo vệ môi trường, DTM phải thông báo đến nơi phê duyệt bản cam kết hoặc DTM, Bạn đã làm chưa? nếu đã được chấp nhận thì bên phê duyệt sẽ có văn bản hướng dẫn công ty cần thực hiện các công tác bảo vệ môi trường. Có gì xin...
scroll-topTop