Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Pha loãng nước thải để đạt QCVN

    Các bác cho em hỏi chút là có quy định nào không cho phép việc pha loãng nước thải để nước thải đạt tiêu chuẩn không ạ. Ví dụ nước thải sinh hoạt thường các chỉ tiêu dao động trong khoảng 2 - 3 lần tiêu chuẩn, mấy nhà máy xả thải khoảng 5 - 10m3/ngày có thể khoan giếng (xin khai thác nước ngầm)...
  2. M

    Nhân viên môi trường là làm gì?

    Ngày xưa mình học xong năm thứ nhất, do tài hèn sức mọn ham chơi nên bị rơi tự do vào ngành môi trường, trong đầu lúc đó không hình dung được ngành môi trường sau này ra sẽ làm gì. Rồi khi đi học trong trường cũng luôn luôn mò mẫm không biết con đường đi nào là tốt nhất, mình phải chuẩn bị cho...
scroll-topTop