Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Chất thải nguy hại Thu Hồi sản phẩm thải đúng quy định

  Mong anh chị có giúp đỡ Cty bên em có thuê đơn vị bảo trì và sửa chữa xe nâng họ cung cấp và thay luôn ắc quy cho xe nâng. Theo Quyết định 16/2015 và Thông tư 34/2017 bên em yêu cầu họ thu hồi luôn ắc quy thải bỏ có được không ạ?
 2. T

  Luật môi trường Cam kết bảo vệ môi trường.

  anh có thể cho em dẫn chứng được không ạ?
 3. T

  Luật môi trường Cam kết bảo vệ môi trường.

  Mong anh chị giúp đỡ. Trường hợp cơ sở đã được phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường trước nghị định 40/2019. Thì cơ sở có cần phải thực hiện lại kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường không ạ? (do quy định thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đã được bãi bỏ trong nghị định...
 4. T

  Luật môi trường Vấn đề liên quan đến ĐTM & KHBVMT

  Anh Chị có kinh nghiệm giúp em với Đối với những cơ sở không thuộc trường hợp thực hiện ĐTM hoặc KHBVMT thì những cơ sở này có cần phải thực hiện các cam kết khác hay thực hiện các nghĩa vụ khác về môi trường không anh chị, nếu có thì thực hiện các hạng mục nào? Mong được sự giúp đỡ anh chị.
 5. T

  Các vấn đề liên quan đến sử dụng năng lượng.

  Chào anh chị Em có hai thắc mắc mong được các anh chị giúp đỡ 1. Về kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm "Bắt buộc ba năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng" và Cty bên em năm 2017 thuộc cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và đã thực hiện kiểm toán cho chu...
 6. T

  Luật môi trường Thắc mắc về Thông Tư 25/2019/BTNMT

  Hi tất cả các anh chị Anh chị cho em hỏi về Thông tư 25/2020/BTNMT Căn cứ vào Khoản 4, Điều 40 "Hiệu lực thi hành" "Các điều khoản quy định về báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải...
scroll-topTop