Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Tần suất kiểm nghiệm nước nguồn cho sản xuất thực phẩm

    Sẵn cho em hỏi, hiện có quy định nào áp dụng với các nhà sản xuất nước đóng chai mà sử dụng nước máy (nước Đồng Nai) để sản xuất đóng chai thì không phải thực hiện viêc kiểm định nước hay không? Hiện tại em nghe vài công ty cung cấp nước họ không cung cấp việc kiểm định nước nữa?
  2. D

    An toàn lao động khi làm việc trên cao

    bị lỗi rồi admin ơi
scroll-topTop