Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Câu hỏi về chế độ tai nạn lao động!

    1. Trường hợp này bạn nên kết hợp với bộ phận bảo hiểm bên công ty bạn để tiến hành giải quyết nha. Theo luật, khi đóng BH sẽ có một phần đóng BH TNLĐ. 2. Nếu xác định là do lỗi của người lao động, chỉ chi trả khoản trợ cấp thôi...
scroll-topTop