Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Tiêu chuẩn kho lưu trữ

  Nếu ko phát sinh khí hoặc hơi dễ cháy thì chỉ làm cái chụp đèn và tránh lắp đèn phía trên hàng hóa dễ cháy là được rồi, không phải máy móc đâu, chắc là bạn nhớ nhầm rồi đấy.
 2. T

  Tần suất phân tích chất lượng nước uống cho công ty trên 1000 người

  Không biết em đã có câu trả lời chưa... Anh cũng thắc mắc vđe này lâu rồi, theo như anh biết, hiện tại Chất lượng nước dùng cho ăn uống vẫn áp dụng theo TT 04_2009_TT-BYT_Nước ăn uống (ban hành QCVN 01:2009/BYT), từ tháng 7.2021 sẽ được thay thế bằng QCKT địa phương về chất lượng nước sạch dùng...
 3. T

  PHONG CHAY CHUA CHAY

  Theo TCVN 3890-2009 (Mục 6.2.2 và 6.2.3) và TCVN 5738-2001 (mục 9), quy định như sau: Kiểm tra 6 tháng (Theo hướng dẫn của Nhà sản xuất) Thử chức năng của hệ thống Thử hoạt động của thiết bị Vệ sinh toàn bộ hệ thống Kiểm tra 1 năm Thử toàn bộ các chức năng của hệ thống và thử sự hoạt động...
scroll-topTop