Kết quả tìm kiếm

 1. bigbigzerroo

  4 Chiến lược tạo nơi làm việc an tâm không lo tai nạn - Four main strategies

  File trên mình có lỗi trong đặt password nên mấy bạn download file dưới nhé.
 2. bigbigzerroo

  TCVN 7161-13 : 2009-HT CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ-TCVL VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG- PHẦN 13

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-13 : 2009 ISO 14520-13 : 2005 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 13: KHÍ CHỮA CHÁY IG-100 Lời nói đầu TCVN 7161-13:2009 thay thế TCVN 7161-13:2002. TCVN 7161-13:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-13:2005. TCVN...
 3. bigbigzerroo

  TCVN 7161-1 : 2009-HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ-T/C VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

  TCVN 7161-1 : 2009-HT CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ-TCVL VÀ THIẾT KẾ HT-YÊU CẦU CHUNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-1 : 2009 ISO 14520-1 : 2006 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Lời nói đầu TCVN 7161-1:2009 thay thế TCVN 7161-1:2002...
 4. bigbigzerroo

  LOCK OUT - Khóa máy

  Tài liệu hướng dẫn rất chi tiết về Lock out - Khóa máy trong các hoạt động sản xuất. Có thí dụ cụ thể, dễ hiểu. Nguồn: Worksafebc
 5. bigbigzerroo

  An toàn trong xây dựng - Dùng thang an toàn

  Tài liệu An toàn trong xây dựng - Hướng dẫn dùng thang an toàn của tổ chức Worksafe. Tài liệu khá hay có ảnh kèm theo , rất dễ hiểu .
 6. bigbigzerroo

  MỐI NGUY HIỂM TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ _ NGÀNH VẬN CHUYỂN, VẬN TẢI

  Hazards of Confined Spaces for Shipping and Transportation Industries Nguồn: Worksafe
 7. bigbigzerroo

  MỐI NGUY HIỂM TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ _ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

  Hazards of Confined Spaces for Municipalities and the Construction Industry Nguồn: Worksafebc
 8. bigbigzerroo

  MỐI NGUY HIỂM TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ _NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG CÔNG NGHIỆP

  MỐI NGUY HIỂM TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ _NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG Tài liệu tiếng Anh về những mối nguy hiểm trong không gian hạn chế của ngành thực phẩm và đồ uống công nghiệp. Có dẫn chứng những tai nạn thực trong không gian hạn chế thuộc ngành này. Nguồn: Worksafebc
 9. bigbigzerroo

  Không gian hẹp -Kiểm soát không khí

  Confined Space- Atmospheric Controls The main hazard of permit-required confined spaces is atmospheric dangers. Because of this, atmospheric control measures are necessary to protect the entrants. These controls will be chosen based on the hazards present in the space and the type of work being...
 10. bigbigzerroo

  Không gian hẹp - Vai trò và trách nhiệm: Đội cứu hộ

  Personnel Roles & Responsibilities - Rescue Team Confined space rescue is very dangerous. 60% of all confined space fatalities are would-be rescuers. The rescue team must: .....
 11. bigbigzerroo

  Không gian hẹp - Vai trò và trách nhiệm: Người giám sát -Supervisor

  Personnel Roles & Responsibilities – Supervisor Supervisor - person responsible for planning, authorizing, and terminating the entry. The supervisor is responsible for: .....
 12. bigbigzerroo

  Không gian hẹp - Vai trò và trách nhiệm: Người giám sát lối vào

  Personnel Roles & Responsibilities – Attendant The attendant’s function is to observe, assist, protect and provide for rescue: ........
 13. bigbigzerroo

  Không gian hẹp - Vai trò và trách nhiệm: Người đi vào không gian hẹp

  Personnel Roles & Responsibilities – Entrant For every permit-required confined space entry there are roles assigned to the work team. These include: ✓Entrant ✓Attendant ✓Supervisor ✓Rescue Team The Entrant: Entrants are the people who go into the space to do the work. The entrant...
 14. bigbigzerroo

  Không gian hẹp - Kiểm tra và giám sát không khí trong không gian hẹp

  Testing & Monitoring the Atmosphere of a Confined Space Every person working in a permit-required confined space must be familiar with basic air monitoring .........
 15. bigbigzerroo

  Không gian kín - Mối nguy điều kiện vật lý

  Confined Space Hazards – Physical Conditions Temperature; Noise ; Pipes and Valves......
 16. bigbigzerroo

  Không gian kín - Mối nguy nhấn chìm, chôn vùi

  Confined Space Hazards – Engulfment Download tài liệu phía dưới
 17. bigbigzerroo

  Không gian hẹp (hạn chế, kín) - Mối nguy Chất gây nhiễm độc hại

  Confined Space Hazards – Toxic Contaminants Toxic substances are another danger in confined space entry and work. Many times, toxic substances can’t be seen or smelled—but they can still be there. Two ways that toxic materials can hurt you are: .........
 18. bigbigzerroo

  Không gian hạn chế - Mối nguy cháy nổ hay Không khí dễ cháy

  Confined Space Hazards – Explosive or Combustible Atmosphere
 19. bigbigzerroo

  Confined Space Hazards – Oxygen Deficiency or Enrichment

  Oxygen deficiency or enrichment are two of the dangers of permit-required confined spaces. A person can’t breathe in either atmosphere. ...
scroll-topTop