Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Têu chuẩn ISO 9000 Cơ hội và kiến thức!

  ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của một tổ chức. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một doanh nghiệp cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của...
 2. H

  Bạn muốn có chứng chỉ để xin việc

  Bạn muốn có chứng chỉ để xin việc
 3. H

  Hà Nội, 09-11/11/2011, Kỹ năng triển khai áp dụng HTQLMT ISO 14001:2004

  Khóa đào tạo “Hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004” được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các học viên để có thể thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường tại tổ chức mình. Bạn có thể đăng kí tới: Phòng...
scroll-topTop