Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

csr/ cr/ sea/ compliance

  1. viruslinkinpark

    CSR/ CR/ SEA/ Compliance

    Bạn nào hiện đng làm về mảng CSR/ CR/ SEA/ Compliance, điểm danh nào, cùng nhau chia sẽ kiến thức và tiêu chuẩn KH, luật!!! Mình làm CSR ngành may, hàng chủ yếu xuất đi US :))