đtm bệnh viện

  1. KimThinhTran

    Báo cáo ĐTM cho bệnh viện

    Xin chào ! Mình đang viết báo cáo ĐTM cho bệnh viện. Lúc đầu quy mô 600 giường bệnh đã phê duyệt DTM, lúc sau chủ đâu tư nâng 950 giường, xây thêm khoa tâm thần mà không lập lại cáo cáo ĐTM. Hiện tại, đã hoàn thành hết việc nâng cấp lên 950 giường bệnh chủ đầu tư mới lập lại ĐTM. Tức là làm xong...
scroll-topTop