nhận

  1. a_little_love91

    Wrap và qui trình chứng nhận wrap

    WRAP-Trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production - Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà...
scroll-topTop