tặng đồ

  1. Ms Bean

    Grac tặng đồ

    GRAC hướng đến xây dựng đô thị không rác tại Việt Nam Nếu bạn có món đồ nào không cần nhưng lại có giá trị sử dụng đối với người khác, thay vì bạn vứt nó đi hay cứ để lưu cữu vô ích rồi sẽ hao mòn hỏng hóc theo thời gian, hãy cho tặng món đồ của bạn để một ai đó có thể dùng nó. GRAC được thiết...
scroll-topTop