Báo cáo ĐTM cho bệnh viện

KimThinhTran

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào !
Mình đang viết báo cáo ĐTM cho bệnh viện. Lúc đầu quy mô 600 giường bệnh đã phê duyệt DTM, lúc sau chủ đâu tư nâng 950 giường, xây thêm khoa tâm thần mà không lập lại cáo cáo ĐTM. Hiện tại, đã hoàn thành hết việc nâng cấp lên 950 giường bệnh chủ đầu tư mới lập lại ĐTM. Tức là làm xong hết rồi giờ mới đánh giá DTM lại.
Cho mình hỏi có bạn nào gặp trường hợp này chưa, có báo cáo nào tương tự cho mình tham khảo với ạ !
 

ilhson

Cỏ 4 lá
Bài viết
74
Nơi ở
Ninh Hòa - Khánh Hòa
scroll-topTop