Báo cáo xả thải

Legioi

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
Ha Noi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho em hỏi chút

Trong giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có 1 nội dung là tổng hợp báo cáo gửi về UBND thành phố và sở TNMT về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải, các kq quan trắc chất lượng nước thải...

Vậy anh/chị/em nào có mẫu báo cáo này thì cho em tham khảo với ạ.

Cảm ơn mn nhiều...
 

Mrquanghuy86

Hạt giống tốt
Bài viết
3
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho em hỏi chút

Trong giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có 1 nội dung là tổng hợp báo cáo gửi về UBND thành phố và sở TNMT về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải, các kq quan trắc chất lượng nước thải...

Vậy anh/chị/em nào có mẫu báo cáo này thì cho em tham khảo với ạ.

Cảm ơn mn nhiều...
nếu bạn thay đổi lưu lượng xả thải thì làm theo mẫu 37 : ƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO HIỆN TRẠNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TRONG GIẤY PHÉP.
 

kimcucjj

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
Vũng Tàu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho em hỏi chút

Trong giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có 1 nội dung là tổng hợp báo cáo gửi về UBND thành phố và sở TNMT về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải, các kq quan trắc chất lượng nước thải...

Vậy anh/chị/em nào có mẫu báo cáo này thì cho em tham khảo với ạ.

Cảm ơn mn nhiều...
Anh đã có mẫu đó chứ?
cho em xin tham khảo với ạ
em cảm ơn
 

bình yên nhé 12

Cỏ 3 lá
Bài viết
59
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho em hỏi chút

Trong giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có 1 nội dung là tổng hợp báo cáo gửi về UBND thành phố và sở TNMT về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải, các kq quan trắc chất lượng nước thải...

Vậy anh/chị/em nào có mẫu báo cáo này thì cho em tham khảo với ạ.

Cảm ơn mn nhiều...
b xem trong thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 là có hết nhé
 
scroll-topTop