Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Các loại báo cáo về an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp

Minh YMT

Admin
Tham gia
11/3/13
Bài viết
669
Cảm xúc
110
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh nghiệp phải làm tối thiểu 03 loại báo cáo định kỳ: (các bạn không nên nhầm lẫn báo cáo và hồ sơ, ngoài ra không nên nhầm lẫn báo cáo định kỳ và thông báo cho cơ quan chức năng)
 • Một năm báo cáo 1 lần: Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động gửi Sở Y Tế và Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội @___@
 • Một năm báo cáo 2 lần (6 tháng, cả năm): Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở gửi Sở LĐTBXH, Báo cáo y tế lao động gửi Trung tâm y tế dự phòng @__@
Điều 81. Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động
1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải thực hiện thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
--> Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II (Kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). download file đính kèm dưới bài viết này.
 • Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.
Điều 36. Thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
1. Người sử dụng lao động phải thống kê, báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng tại cơ sở của mình và định kỳ 06 tháng, hằng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
--> Tra cứu Phụ lục XII (Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ) Mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở dùng cho 6 tháng hoặc cả năm. download file đính kèm dưới bài viết này.

 • Người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động;
 • báo cáo gửi trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và
 • trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm
 • Báo cáo hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

Điều 27. Quản lý sức khỏe người lao động
Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết; hằng năm, báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền.
--> Tra cứu phụ lục 8 (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) mẫu báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động. Download file đính kèm dưới bài viết này
Đơn vị nhận báo cáo:
 • Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động;
 • Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.
Thời gian gửi báo cáo:
 • Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;
 • Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

QRmuEZkvj4E


Điều 37. Thống kê, báo cáo về bệnh nghề nghiệp

1. Tất cả người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp phải được thống kê và báo cáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo, thống kê về phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.
 

Đính kèm

 • bao cao tai nan lao dong cap co so.doc
  122 KB · Lượt xem: 2,590
 • bao cao cong tac an toan ve sinh lao dong.doc
  102 KB · Lượt xem: 3,096
 • bao cao y te lao dong.doc
  176 KB · Lượt xem: 2,371
Sửa lần cuối:

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,850
Bài viết
42,158
Thành viên
31,232
Thành viên mới nhất
khachmua