CẢI TIẾN LIÊN TỤC: THAY ĐỔI TRONG THAY ĐỔI

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
''Thay đổi trong thay đổi '' là sự dịch chuyển của một hệ thống để tiến tới một ''ngưỡng '' mới hơn. Tuy nhiên, đế thay đổi thực sự là thay đổi, nhà quán lý cần sáng suốt chọn cho mình cách đi để không roi vào cạm bẩy của vòng tròn luẩn luận. Chúng ta đều biết rằng để vượt qua được một ''ngưỡng' nhất định cần có một sự thay đổi cần thiết nào đó ''Sự thay đổi trong thay đổi'' nhiều khi đưa chúng ta vào một vòng tròn luẩn quẩn. Vậy làm gì để có thể vượt qua được vòng tròn luẩn quẩn của sự thay đổi?

Ai cũng muốn bảo vệ quyền lợi của mình, ai cũng muốn làm theo cách của mình, ai cũng cho là mình đúng. Trước nhà quản lý, nhân viên thể hiện sự đồng tình nhưng sau lưng họ ngầm tìm cách phản kháng, trì hoãn. Thay đổi có thể bắt đầu rất nhanh nhưng , cũng có thể nhanh chóng biến mất. Vấn đề không hẳn nằm ở tiền hay nguồn lực đầu tư cho sự thay đổi đó mà nằm ngay trong đầu những người thực hiện thay đổi. Nói cách khác, nằm ở kỹ năng hạn chế của nhà quản lý trong việc thực hiện thay đổi.

Quyết định thay đổi được triển khai, nhân viên trong công ty bắtđầu quan sát hoài nghi. Không biết rồi sẽ như thế nào đây. Một vài sự cố nảy sinh khiến những hoài nghi chuyến thành suy nghĩ tiêu cực.

Quá trình thay đổi tiếp tục động chạm tới quyền lơi của một số người khiến các suy nghĩ tiêu cực dần chuyển thành phản kháng mang tính chất bảo vệ. Cường độ phản kháng mạnh dần lên chuyển thành những phản kháng chủ động khiến nhà quản lý vỡ mộng và trì hoãn quyết định thay đổi Kịch bản của vòng tròn thất bại đó đã trở thành quen thuộc trong kinh nghiệm của nhà quản lý. Để giải quyết được khó khăn này, vượt lên khỏi vòng tròn luẩn quẩn, có nhiều kỹ năng quản lý chuyên nghiệp có thể được ứng dụng.

Thay đổi là cấp thiết
Một trong những kỹ thuật để giúp nhà quản lý thực hiện việc này là biến thay đổi đang thực hiện thành ưu tiên số 1 của những người tham gia vào sự thay đổi đó. Điều đó có nghĩa là nhà quản lý buộc phải tìm những biện pháp gia tăng tính cấp thiết và quan trọng phải thực hiện thay đối. Từ việc đưa ra những bằng chứng cụ thế đến dùng ảnh hưởng cá nhân tới những người còn hoài nghi.

Tạo động lực thực hiện
Ai cũng vì quyền lợi của mình và để họ thực sự nỗ lực, nhà quản lý phải đưa ra được lơi ích thuyết phục đối với những người cùng tham gia. Lợi ích ở đây phải theo cách nhìn của nhân viên chí không chỉ đơn thuần theo cách nhìn của nhà quản lý. Lợi ích có thể bằng tiền hay nhiều khi không phải bằng tiền, nó giúp tạo động lực cho những người thực hiện thay đôi.

Tạo bước khởi đầu
Một thay đổi sẽ không bao giờ bắt đầu nếu nó không có điểm khởi đầu. Bên cạnh thiết lập lộ trình cho sự thay đổi là việc gỡ bỏ những rào cản để bắt đầu tiến hành thay đổi. Rào cản có thể là nhĩmg thế lực trong công ty, những chế độ chính sách, qui định trói buộc... Bên cạnh đó, cần cân nhắc tới việc kích hoạt các phong trào, chương trình thi đua nhăm hỗ trợ triển khai.

Thành công ngắn hạn
Nhân viên, cũng như doanh nghiệp cần có niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng, làm những việc có ích. Thực tế này đòi hỏi nhà quản lý phải chỉ ra được những thành công ngắn hạn ban đầu độc tạo niềm tin cho cả hệ thống. Nếu thành công đến quá muộn, sẽ có thể khiến nảy sinh tư tưởng chán nản bỏ cuộc. Bên cạnh đó là sự làm gương của chính các cấp quản lý trong quá trình thực hiện thay đổi.

Củng cố sự thay đổi
''Đầu voi đuôi chuột'' là một trong những lổi cơ bản các nhà quản lý thường mắc phải. Thực tế này đòi hỏi nhà quản lý phải luôn sát sao củng cố cho các thay đổi đã thực hiện. Luôn tìm cơ hội tăng tính cấp thiết và quan trọng cho những thay đổi đang thực hiện, sử dụng hiệu quả hệ thống khen thưởng, kỷ luật và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Tạo sự thay đổi bám rễ
Không chỉ dừng ở việc củng cố, nhà quản lý doanh nghiệp cần phải xây dựng các biện pháp giúp thay đổi bám rễ. Đánh giá và cải thiện các thay đổi cho phù hợp vời thực tế sản xuất kinh doanh. Sử dụng các qui trình đề bạt để đưa những người cải tổ vào vị trí có tác động lớn hơn trong tổ chức.

(Theo quanlytructuyen)​
 
scroll-topTop