Chương trình WISE - Cải thiện điều kiện làm việc cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là tài liệu của tổ chức lao động thế giới ILO nhằm thay đổi nhận thức của người lao động trong việc cải tiến trong sản xuất.

Bảng kiểm định hành động dành cho quản đốc và công nhân trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Xác định đâu là ĐIỂM TỐT và đâu là ĐIỂM CẦN SỬA ĐỔI

* Nếu là điểm tốt: Học tập ngay và từng bước ứng dụng cho cơ sở mình

* Nếu là điểm chưa tốt cần sửa đổi: Tìm giải pháp phù hợp để sửa đổi
 

Đính kèm

 • WISE programme.part1.rar
  15 MB · Lượt xem: 1,222
 • WISE programme.part2.rar
  15 MB · Lượt xem: 997
 • WISE programme.part3.rar
  15 MB · Lượt xem: 912
 • WISE programme.part4.rar
  15 MB · Lượt xem: 837
 • WISE programme.part5.rar
  15 MB · Lượt xem: 896
 • WISE programme.part6.rar
  15 MB · Lượt xem: 846
 • WISE programme.part7.rar
  1.3 MB · Lượt xem: 841
scroll-topTop