Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Đa DẠng Sinh HỌc

daibangxanh

Cây cổ thụ
Tham gia
24/5/07
Bài viết
2,207
Cảm xúc
55
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1 ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐTM (EIA- ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT)
- Theo UNEP, ĐTM là quá trình nghiên cứu nhằm dự báo các hậu quả về mặt môi trường của một dự án phát triển.
- Theo ESCAP, ĐTM bao gồm 3 TP: xác định, dự báo và ĐGTĐ của một dự án.
- Theo Larry Canter, “ĐTM là sự xác định và ĐG một cách hệ thống các TĐ tiềm tàng của các dự án, các QH, các chương trình hoặc các hành động về pháp lý đối với các TP hóa–lý, sinh học, văn hóa, KT-XH của môi trường tổng thể”.
- Cục QLMT Philippines, ĐTM là một phần của QH dự án được tiến hành để xác định, ĐG các hậu quả MT quan trọng và đánh giá các yếu tố XH liên quan đến quá trình thiết kế và hoạt động của dự án”.
- Cục Môi trường Malaysia, ĐTM là một nghiên cứu để XĐ, dự báo, đánh giá và thông báo về TĐ đến MT của một dự án & nêu ra các biện pháp giảm thiểu”.
- Việt Nam, ĐTM là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án, quy hoạch phát triển KT – XH của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, y tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

2 MỤC ĐÍCH ĐTM
- Xác định, mô tả tài nguyên và giá trị môi trường có khả năng bị tác động.
- Xác định, dự báo tải lượng, cường độ, quy mô của các nguồn ô nhiễm.
- Phân tích các tác động đến môi trường TN-KT-XH.
- Đề xuất các biện pháp quản lý và công nghệ để giảm thiểu các tác động.
- Đề xuất kế hoạch quản lý môi trường (EMP) đối với dự án.
* Tại sao nói ĐTM được xem là “công cụ quy hoạch phát triển”?
- ĐTM là công cụ nhằm hoạch định phát triển KT – XH theo định hướng “phát triển bền vững”.
- ĐTM cung cấp các thông tin về tác động môi trường của dự án cho các cơ quan ra quyết định.
- ĐTM không chỉ phân tích tác động mà còn là công cụ quy hoạch quản lý môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực của con người trong phát triển kinh tế.
- ĐTM còn tạo ra mối quan hệ phối hợp giữa các ngành kinh tế, giữa các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội.
 

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,831
Bài viết
42,125
Thành viên
31,233
Thành viên mới nhất
khachmua