Ứng dụng Gom Rác GRAC

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

camtumt

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang lập ĐTM giai đoạn 2 của trang trại chăn nuôi, QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư tổng là 10 ha, giai đoạn 1 đã có ĐTM và xây dựng các hạng mục trong 3,6ha; em đang lập ĐTM của giai đoạn 2 với 6,4 ha. Anh chị nào đã làm theo kiểu tương tự như vậy cho em xin báo cáo để tham khảo cách viết với ạ, em đang mông lung không biết trình bày như thế nào, địa chỉ mail của em là phamcamtu29@gmail.com, mong anh chị giúp đỡ ạ.
 
Top