ĐTM về xây dựng cơ sở hạ tầng KCN

Keikurono

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cài này chưa có Tiêu chuẩn như nước thải sinh hoạt, hay tính toán lượng nước mưa chảy tràn, .... Nhiều Công trình phải tưới nước nhưng nhiều bản DTM thường bỏ qua phần này, ko nhắc tới, hồi đồng phản biện cũng ko yêu cầu tính toán phần này, nếu cần phải làm thình Mình nói Ước tính dc khoảng bao nhiêu đó thôi, ko thể tính toán hay có công thức tính toán đâu.
 
scroll-topTop