Grac tặng đồ

Tỉnh thành
Hồ Chí Minh
Tình trạng
Mới
Số điện thoại
0909120016
Địa chỉ
Việt nam

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
GRAC hướng đến xây dựng đô thị không rác tại Việt Nam
Nếu bạn có món đồ nào không cần nhưng lại có giá trị sử dụng đối với người khác, thay vì bạn vứt nó đi hay cứ để lưu cữu vô ích rồi sẽ hao mòn hỏng hóc theo thời gian, hãy cho tặng món đồ của bạn để một ai đó có thể dùng nó.

GRAC được thiết kế để tất cả mọi người dân tại Tp.HCM (thí điểm vào tháng 11,12/2018) có thể tặng cho các tổ chức từ thiện những đồ không dùng nữa và không phải tốn tiền để vứt ra môi trường bên ngoài.
  • Ý nghĩa về mặt môi trường: reuse đồ cũ và hạn chế việc phát thải ra ngoài môi trường ( mỗi ngày Tp.HCM thải bỏ hơn 7000 tấn rác/ngày theo số liệu của Sở TNMT Tp.HCM)
  • Ý nghĩa về mặt xã hội: giúp cho những người vô gia cư, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm đồ dùng để sử dụng. Đây là những đồ dùng rất cần thiết cho mọi gia đình. Giải quyết bài toán nhân đạo dễ dàng hơn cho các tổ chức từ thiện và của chính phủ.
  • Ý nghia về mặt kinh tế: giúp cho Tp.HCM và Việt Nam tiết kiệm được rất nhiều chi phí trang trải cho nhu cầu cần thiết của những người cần hỗ trợ nhân đạo.
  • Ý nghĩa về mặt xu thế: App đang đi đúng bài toán của xã hội về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và giúp cho công việc từ thiện dễ dàng hơn.

Các đồ dùng được khuyến khích làm từ thiện bởi các hộ gia đình:
  • Quần áo cũ (sạch)
  • Sách cũ (còn giá trị về tri thức và sử dụng được)
  • Tủ, kệ, đồ dùng gia đình (còn sử dụng được)
App có chính sách nghiêm cấm không lấy đồ bỏ đi, rác thải làm đồ cũ.
Hiện nay chúng tôi đang tìm đối tác, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua địa chỉ email: kimphung@ungphosuco.vn
tang-do.jpg

 
scroll-topTop