Ứng dụng Gom Rác GRAC

Học cao Học Quốc tế tại Học Viện Tài Chính

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH - MBA
(Master of Business Administration) - 1 năm
Đại học Gloucetershire, Anh Quốc:

THÔNG TIN CHI TIẾT KHOÁ MBA

Tên khoá học: Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh - MBA
Trường cấp bằng: ĐH Gloucetershire Anh quốc cấp bằng chính quy.
Thời gian học: 12 tháng (theo hệ thống giáo dục Anh quốc).
Số lượng môn học:11 môn
Hình thức tuyển sinh:xét tuyển
• Điều Kiện Nhập Học
o Bằng Đại học (chính quy và tại chức)
 Các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương (Bằng đại học tại chức các chuyên ngành trên cũng được dự tuyển.)
 Các chuyên ngành khác như Ngoại ngữ, Luật, Xây dựng hoặc Khoa học tự nhiên được dự tuyển. Ứng viên sẽ được yêu cầu tham gia một số môn học kinh tế cơ bản của Khóa chuyển đổi chuyên ngành trước khi tham gia chương trình chính. Số lượng các môn kinh tế cơ bản cần học được xét tuyển và thông báo theo từng trường hợp cụ thể khi ứng viên nộp đơn.
o Trình độ tiếng Anh:
 Bằng C tiếng Anh được tham gia dự tuyển, và kiểm tra tiếng Anh nội bộ.
 IELTS 6.5 (Điểm tối thiểu bài viết là 6.5)
 TOEFL 575 (Thi Giấy), TOEFL 232 (Thi Máy Tính), TOEFL 90 (Thi qua Internet) - Kỳ thi International TOEFL. Kỳ thi Institutional TOEFL có thể được xem xét miễn thi TOEFL nhưng có thể cần qua kỳ phỏng vấn hoặc/và kỳ kiểm tra tiếng Anh nội bộ.
 Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh.
 Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tại chức có thể được mời tham gia phỏng vấn và/hoặc kiểm tra tiếng Anh nội bộ.
 Tốt nghiệp đại học Bachelor Degree, văn bằng Diploma, hoặc tham gia ít nhất 1 năm toàn thời gian khóa học Đại học tại một nước nói tiếng Anh là tiếng bản ngữ gồm Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, và Canada.
 Các chứng chỉ, văn bằng tiếng Anh TOEIC, ABE, Cambridge, bằng C tiếng Anh cấp tại Việt Nam hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác đều được xét tuyển. Các ứng viên có thể được yêu cầu tham gia kỳ phỏng vấn hoặc/và kỳ kiểm tra tiếng Anh nội bộ.
Học phí toàn khóa: $9.600, (đóng làm 3 lần mỗi học kỳ 4 tháng đóng $3.200)
Các khóa phụ trợ:Tiếng Anh (Academic English) : (nếu chưa đủ tiêu chuẩn tiếng Anh)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
THẠC SỸ TÀI CHÍNH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (NGOẠI THƯƠNG) – MAITF
(Master of Art in International Trade and Finance) - 1 năm
Đại học Leeds Met, Anh Quốc:

THÔNG TIN CHI TIẾT KHOÁ MAITF

Tên khoá học: Thạc sỹ Tài chính và Thương mại quốc tế (MAITF)
Trường cấp bằng: ĐH Leeds Metropolitan Anh quốc cấp bằng chính quy.
Thời gian học: 12 tháng (theo hệ thống giáo dục Anh quốc).
Hình thức tuyển sinh:xét tuyển
• Điều Kiện Nhập Học
o Bằng Đại học (chính quy và tại chức)
 Các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương (Bằng đại học tại chức các chuyên ngành trên cũng được dự tuyển.)
 Các chuyên ngành khác như Ngoại ngữ, Luật, Xây dựng hoặc Khoa học tự nhiên được dự tuyển. Ứng viên sẽ được yêu cầu tham gia một số môn học kinh tế cơ bản của Khóa chuyển đổi chuyên ngành trước khi tham gia chương trình chính. Số lượng các môn kinh tế cơ bản cần học được xét tuyển và thông báo theo từng trường hợp cụ thể khi ứng viên nộp đơn.
o Trình độ tiếng Anh:
 Bằng C tiếng Anh được tham gia dự tuyển, và kiểm tra tiếng Anh nội bộ.
 IELTS 6.0 (Điểm tối thiểu bài viết là 6.0)
 TOEFL 550 (Thi Giấy), TOEFL 232 (Thi Máy Tính), TOEFL 90 (Thi qua Internet) - Kỳ thi International TOEFL. Kỳ thi Institutional TOEFL có thể được xem xét miễn thi TOEFL nhưng có thể cần qua kỳ phỏng vấn hoặc/và kỳ kiểm tra tiếng Anh nội bộ.
 Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh.
 Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ tại chức có thể được mời tham gia phỏng vấn và/hoặc kiểm tra tiếng Anh nội bộ.
 Tốt nghiệp đại học Bachelor Degree, văn bằng Diploma, hoặc tham gia ít nhất 1 năm toàn thời gian khóa học Đại học tại một nước nói tiếng Anh là tiếng bản ngữ gồm Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, và Canada.
 Các chứng chỉ, văn bằng tiếng Anh TOEIC, ABE, Cambridge, bằng C tiếng Anh cấp tại Việt Nam hoặc các chứng chỉ tiếng Anh khác đều được xét tuyển. Các ứng viên có thể được yêu cầu tham gia kỳ phỏng vấn hoặc/và kỳ kiểm tra tiếng Anh nội bộ.
Học phí toàn khóa: $9.900, (đóng làm 3 lần mỗi học kỳ 4 tháng - $3.300)
Các khóa phụ trợ:Tiếng Anh (Academic English) : (nếu chưa đủ tiêu chuẩn tiếng Anh)
Chuyển đổi ngành (dành cho học viên không đúng chuyên ngành) : 4 môn
-------------
Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Ms Thùy Linh
0987 995 916
04 3933 6310
mba.hvtc@gmail.com
Phòng 305, Học viện Tài Chính, Số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Top