Ứng dụng Gom Rác GRAC

kế hoạch bảo vệ môi trường - Cụm CN

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào cả nhà, mọi người cho e hỏi với ạ. Công ty em thuộc đối tượng cần phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường. Mà theo thông tư 31/2016, có nói cơ sở trong CCN cần phải quan trắc môi trường. Nhưng không có nói cụ thể là quan trắc bao nhiêu lần với những thông số gì. Và nước thải nếu đã ký hđ xử lý với cụm công nghiệp thì có cần phải quan trắc nữa k. ( cụ thể công ty e chỉ là xưởng sản xuất bao bì với khoảng 100 công nhân)
Cảm ơn cả nhà!
 

Thienmt94

New Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện quan trắc nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động; đối tượng và tần suất quan trắc tối thiểu được quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT cụ thể:
- Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP thì tần suất quan trắc là 01 lần/03 tháng.
- Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất quan trắc là 01 lần/06 tháng.
- Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất quan trắc là 01 lần/01 năm.
 
Top