Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Luật môi trường Kế hoạch xây lắp công trình phòng ngừa và ƯPSC

Thao Phan

Mầm xanh
Tham gia
27/9/19
Bài viết
12
Cảm xúc
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
A/C nào biết giúp em với
Theo Khoản 19 điều 3 NĐ 40/2019/NĐ-CP có nội dung:
7. Khu công nghiệp và cơ sở đang hoạt động thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, hệ thống xử lý nước thải (không bao gồm các cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung) nếu không có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều này thì phải có kế hoạch xây lắp, gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; sau khi hoàn thành, phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Tình hình hiện tại KCN của bên em quản lý chỉ mới xây dựng hồ ứng phó sự cố, chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình. Như vậy thì giấy xác nhận hoàn thành của bên e sẽ bị trễ so với ngày 31/12/2020.
Để cứu vãn khi Bộ TNMT vào thanh tra không phạt thì em nghe nói mình phải lập kế hoạch xây lắp công trình phòng ngừa ứng phó sự cố (hồ sự cố) gửi về cơ quan phê duyệt DTM để bên đó nắm bắt tình hình rồi sau đó mới làm bước xác nhận hoàn thành công trình BVMT có phải như vậy không.
Em cám ơn
 

bình yên nhé 12

Cỏ 3 lá
Tham gia
28/8/12
Bài viết
59
Cảm xúc
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
A/C nào biết giúp em với
Theo Khoản 19 điều 3 NĐ 40/2019/NĐ-CP có nội dung:
7. Khu công nghiệp và cơ sở đang hoạt động thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, hệ thống xử lý nước thải (không bao gồm các cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung) nếu không có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều này thì phải có kế hoạch xây lắp, gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; sau khi hoàn thành, phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Tình hình hiện tại KCN của bên em quản lý chỉ mới xây dựng hồ ứng phó sự cố, chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình. Như vậy thì giấy xác nhận hoàn thành của bên e sẽ bị trễ so với ngày 31/12/2020.
Để cứu vãn khi Bộ TNMT vào thanh tra không phạt thì em nghe nói mình phải lập kế hoạch xây lắp công trình phòng ngừa ứng phó sự cố (hồ sự cố) gửi về cơ quan phê duyệt DTM để bên đó nắm bắt tình hình rồi sau đó mới làm bước xác nhận hoàn thành công trình BVMT có phải như vậy không.
Em cám
A/C nào biết giúp em với
Theo Khoản 19 điều 3 NĐ 40/2019/NĐ-CP có nội dung:
7. Khu công nghiệp và cơ sở đang hoạt động thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, hệ thống xử lý nước thải (không bao gồm các cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung) nếu không có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại khoản 6 Điều này thì phải có kế hoạch xây lắp, gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; sau khi hoàn thành, phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Tình hình hiện tại KCN của bên em quản lý chỉ mới xây dựng hồ ứng phó sự cố, chưa có giấy xác nhận hoàn thành công trình. Như vậy thì giấy xác nhận hoàn thành của bên e sẽ bị trễ so với ngày 31/12/2020.
Để cứu vãn khi Bộ TNMT vào thanh tra không phạt thì em nghe nói mình phải lập kế hoạch xây lắp công trình phòng ngừa ứng phó sự cố (hồ sự cố) gửi về cơ quan phê duyệt DTM để bên đó nắm bắt tình hình rồi sau đó mới làm bước xác nhận hoàn thành công trình BVMT có phải như vậy không.
Em cám ơn
nghị quyết 129/NĐ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8/2020 có cho gia hạn đến năm 2021 đó b.
bây giờ bên kcn có HTXLNT công suất 3000m3/ngd, có hồ điều hòa dung tích 3500m3, đã xây dựng đc 3 năm rồi. Theo nghị định 40 là hồ phải lưu chứa đc 2 ngày, tức là hồ phải có diện tích 6000m3. hazzz,
 

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,830
Bài viết
42,123
Thành viên
31,233
Thành viên mới nhất
khachmua