lệch nước thải

Luonglaple

Mầm xanh
Bài viết
10
Nơi ở
Long an
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các bạn trong nhóm cho mình hỏi một vấn đề: bên mình là kcn. hiện tại, bên mình đang có sự chênh lệch về lưu lương nước thải có nghĩa là lưu lượng nước thải đầu ra của doanh nghiệp luôn ít hơn lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống xlnt phải xử lý.mình đã kiểm tra doanh nghiệp có xả thải lén, kiểm định dồng hồ,.. nhưng chưa tìm được nguyên nhân.KCN mình có một số là tính theo chỉ số đồng hồ nước thải, một số tính theo 80% nước cấp.
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
177
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái này, t nghĩ có thể kiểm tra về tính chính xác của đồng hồ (kiểm định, hiệu chuẩn), cũng có thể kiểm tra thêm các điểm thoát nước mưa xem liệu có tình trạng bị rò sang nước thải mà không biết không...? Vì phương án tính theo 80% nước cấp thì đôi khi vấn đề có thể ở ngay cả đồng hồ cấp nước nữa.
 

LeeHyun

Mầm xanh
Bài viết
22
Nơi ở
Cần giuộc, long an
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các bạn trong nhóm cho mình hỏi một vấn đề: bên mình là kcn. hiện tại, bên mình đang có sự chênh lệch về lưu lương nước thải có nghĩa là lưu lượng nước thải đầu ra của doanh nghiệp luôn ít hơn lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống xlnt phải xử lý.mình đã kiểm tra doanh nghiệp có xả thải lén, kiểm định dồng hồ,.. nhưng chưa tìm được nguyên nhân.KCN mình có một số là tính theo chỉ số đồng hồ nước thải, một số tính theo 80% nước cấp.
Nhiều thứ liên quan lắm, lưu lượng đầu vào nhà máy XLNT bằng =300m3/ngày.đêm nhưng lưu lượng nước thải sau xử lí tất nhiên nó sẽ thấp hơn lưu lượng nước đầu vào (tái sử dụng tưới cây, xử dụng cho máy ép bùn, khối lượng chất thải chuyển thành bùn hóa lí, bùn vi sinh...) còn lệch nhiều quá thì phải tìm hiểu thêm
 

bình yên nhé 12

Cỏ 3 lá
Bài viết
60
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các bạn trong nhóm cho mình hỏi một vấn đề: bên mình là kcn. hiện tại, bên mình đang có sự chênh lệch về lưu lương nước thải có nghĩa là lưu lượng nước thải đầu ra của doanh nghiệp luôn ít hơn lưu lượng nước thải đầu vào của hệ thống xlnt phải xử lý.mình đã kiểm tra doanh nghiệp có xả thải lén, kiểm định dồng hồ,.. nhưng chưa tìm được nguyên nhân.KCN mình có một số là tính theo chỉ số đồng hồ nước thải, một số tính theo 80% nước cấp.
kiểm tra hệ thống thoát nước thải xem có lẫn nước mưa k b, bên mình đang tính theo 80% hóa đơn nước sạch, nên lượng nước trên hóa đơn vẫn nhiều hơn đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của trạm quan trắc. Những ngày mưa thì nước về nhiều lắm, mình thấy các KCN tình trạng này diễn ra nhiều
 

LeeHyun

Mầm xanh
Bài viết
22
Nơi ở
Cần giuộc, long an
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
kiểm tra hệ thống thoát nước thải xem có lẫn nước mưa k b, bên mình đang tính theo 80% hóa đơn nước sạch, nên lượng nước trên hóa đơn vẫn nhiều hơn đồng hồ đo lưu lượng đầu ra của trạm quan trắc. Những ngày mưa thì nước về nhiều lắm, mình thấy các KCN tình trạng này diễn ra nhiều
đúng rồi bạn, tình trạng chung mùa mưa rồi, phần lớn các KCN hiện nay tính phí XLNT dựa trên 80% nước cấp, chứ ít kiểm soát được nước thải đầu ra từng khách hàng lắm, với lại lấy 80% nước cấp so sánh với lưu lượng xử lý đầu ra của trạm cũng k chính xác vì lưu lượng trạm xử ký là số liệu chủ quan do nhân viên vận hành điều chỉnh trong giới hạn xử lý trạm, mùa mưa phải xem mặt bằng chung mấy vị trí hố ga có nước mưa thoát vào không.
 
scroll-topTop