Ứng dụng Gom Rác GRAC

Mọi người cho em hỏi, tụ điện loại dầu, không PCB có phải là chất thải nguy hại không ạ?

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#9
Top