Ứng dụng Gom Rác GRAC

NGHI DINH 179/2013

#3

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
http://vbpl.vn/
Có văn bản luật nào thì bạn vào trang web cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật mà tra cứu thì sẽ ra thuộc tính của nó: ngày ban hành, hiệu lực còn hay hết một phần hay hết toàn bộ,, văn bản luật thay thế,.... Cái này mình sử dụng thấy khá hiệu quả.
Hi em , chúng ta còn một sự lựa chọn nữa là web thuvienphapluat.vn, nếu chúng ta công việc thường xuyên liên quan tới luật thì nên đăng ký tài khoản ở web này..mọi thứ đều full hết, có cả tư vấn online free, rất nhiệt tình và bài bản.
 
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi em , chúng ta còn một sự lựa chọn nữa là web thuvienphapluat.vn, nếu chúng ta công việc thường xuyên liên quan tới luật thì nên đăng ký tài khoản ở web này..mọi thứ đều full hết, có cả tư vấn onlien free, rất nhiệt tình và bài bản.
https://luatvietnam.vn
https://thuvienphapluat.vn
http://vanban.monre.gov.vn
 
Sửa lần cuối:
Top