Nhờ Tư Vấn Thiết Kế Bể Gạn Mủ Cao Su

qiangli

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành cao su (ở đây mình xử lý nước thải chế biến mủ nước thành bánh cao su (mủ Latex), nên COD và BOD khá cao). Cho mình hỏi là khi thiết kế bể Gạn Mủ cao su thì thời gian lưu nước là bao nhiêu? mình có đọc 1 tài liệu nói là thời gian lưu tới 48h (mình nghĩ thời gian này là quá lớn, với lưu lượng nước thải Q=500m3/ngày đêm, thì thể tích bể gạn mủ phải ít nhất là 2928m3). Đồng thời hiệu suất xử lý BOD & COD là bao nhiu %? (có tài liệu nói có thể xử lý 70% BOD& COD, điều này có hợp lý ko?), và gạn mủ ở đây là thủ công hay có thiết bị cơ học?. Vì mình chưa được đi thực thế công nghệ xử lý, nên chưa hiểu nhiều điều. Mong mọi người giúp đỡ. Tks!
 
scroll-topTop