Ứng dụng Gom Rác GRAC

Những cơ sở đi vào hoạt động sau 1/4/2015 nhưng chưa có hồ sơ về môi trường đến thời điểm hiện tại 12/2018 phải làm gì

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các cụ ơi em hỏi với. Đối với trường hợp như này mình lên làm như nào để hài hòa lợi ích doanh nghiệp và đảm bảo về quản lý môi trường nhỉ. Em có hướng lập phương án bảo bảo vệ môi trường theo phụ lục 7 thông tư 31/2016/TT-BTNMT để tại công ty trong thời gian chờ hướng dẫn mới về Lập đề án bảo vệ môi trường. Nhưng việc lập này cũng tốn kinh phí của chủ dự án và có giúp ích gì đối với doanh nghiệp trong việc giảm nhẹ vì chưa lập hồ sơ về môi trường không. Các bác nào cao thủ cho ý kiến giúp em với. Trân trọng cảm ơn.
 
Top