Ứng dụng Gom Rác GRAC

Ôn thi cao học Quản lý môi trường - Viện Môi trường và tài nguyên Tp.HCM (IER)

leda

Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số nội dung cần ôn tập môn cơ sở (Theo chương trình năm 2011):
1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THI
Chương 1. Những vấn đề chung về quản lý môi trường
1.1.. Môi trường và phát triển
1.1.1. Khái niệm môi trường
1.1.2. Chức năng của môi trường
1.1.3. Các thành phần cơ bản của môi trường
1.1.4. Quan hệ giữa môi trường và phát triển
1.1.4. Tác động của phát triển công nghiệp lên môi trường
1.2. Khủng hoảng môi trường
1.2.1.Tác động của họat động con người lên môi trường
1.2.3.Tăng dân số
1.2.4. Suy giảm tài nguyên
1.2.5. Ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí)
1.2.6. Toàn cầu hóa và vấn đề môi trường
1.3. Những vấn đề môi trường toàn cầu và của Việt Nam
1.3.1. Những vấn đề môi trường thế giới
1.3.2. Những vấn đề môi trường Việt Nam
1.4. Khoa học môi trường
1.5. Khoa học quản lý môi trường
Chương 2. Các nguyên lý khoa học môi trường
2. 1. Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái
2.1.1. Cấu trúc của sự sống trên trái đất
2.1.2. Cơ chế hoạt động của hệ sinh thái
2.1. 3. Các nguyên lý và quy luật hoạt động của hệ sinh thái
2.2. Cân bằng và mất cân bằng sinh thái
2.2.1. Sự phát triển bền vững của hệ sinh thái
2.2. 2. Các chu trình sinh địa hóa
2.2.2. Sự mất cân bằng sinh thái và quá trình duy trì cân bằng sinh thái
2.2.3. Tác động của con người lên hệ sinh thái.
2.2.4. Phục hồi hệ sinh thái
Chương 3. Môi trường và sự phát triển
3.1. Quan hệ giữa môi trường và sự phát triển
3.1.1. Khái niệm về phát triển và phát triển bền vững
3.1.2. Nội dung của phát triển bền vững
3.1.3. Các nguyên tắc của phát triển bền vững
3.1.4. Quan hệ giữa môi trường và phát triển
3.2. Quản lý môi trường trong quá trình phát triển
Chương 4. Hệ thống quản lý môi trường
4.1. Các khái niệm về quản lý môi trường
4.1.1. Hệ thống quản lý môi trường việt Nam
4.1.2. Các họat động nhà nước về bảo vệ môi trường
4.2. Luật và các hệ thống tiêu chuẩn môi trường
4.2.1. Luật môi trường và các quy định dưới luật
4.2.2. Các luật khác có liên quan đến bảo vệ môi trường
4.2.3. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam

Chương 5. Các công cụ quản lý môi trường
5.1. Công cụ chính sách và pháp luật trong quản lý môi trường
5.2. Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
5.3. Công cụ khoa học và công nghệ trong quản lý môi trường
5.4. Công cụ kiểm tra và giám sát môi trường
5.5. Công cụ giáo dục môi trường

2. ĐỀ THI CAO HỌC MÔN CƠ SỞ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 2011
1. Khái niệm về phát triển bền vững? Các nội dung cơ bản của phát triển bền vững? (2đ)
2. Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường là gì? Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường gồm những loại nào? Cho ví dụ. (3đ)
3. Khủng hoảng môi trường là gì? Các biểu hiện của khủng hoảng môn trường? (2đ)
4. Khái niệm về cân bằng và mất cân bằng sinh thái? Cho ví dụ. (2đ)
5. Hãy cho biết nguồn năng lượng của hệ sinh thái, vai trò của năng lượng, thành phần cơ bản của năng lượng mặt trời? (1đ).ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TOÁN CAO CẤP
1. Phép tính vi phân hàm một biến
1.1. Hàm số:
- Các khái niệm cơ bản (định nghĩa, miền xác định, miền giá trị, tính đơn điệu, tính chẵn, lẻ, tuần hoàn)
- Các hàm số sơ cấp cơ bản (định nghĩa, tính chất, đồ thị)
1.2 Giới hạn, tính liên tục của hàm số;
- Các khái niệm
- Vận dụng thành tạo các quy tắc tính giới hạn (đặc biệt chú ý các quy tắc khử các dạng vô định để giải bài tập)
- Tính liên tục của hàm số
1.3. Đạo hàm, vi phân
- Khái niệm
- Vận dụng thành tạo các quy tắc tính đạo hàm, vi phân cấp 1 và cấp cao (đặc biệt chú ý đến quy tắc tính đạo hàm hàm hợp)
1.4. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số
- Xét sự tăng, giảm
- Xét cực trị
- Xét tính lồi. Lõm
- Xét tiệm cận
- Các vấn đề về đồ thị
2. Phép tính vi phân hàm nhiều biến
2.1. Hàm nhiều biến, giới hạn, đạo hàm vi phân nhiều biến
- Khái niệm
- Vận dụng các quy tắc tính đạo hàm riêng và vi phân (cấp 1, cấp cao), đạo hàm riêng hàm hợp, đạo hàm riêng hàm ẩn
2.2. Cực trị hàm nhiều biến (có điều kiện và không điều kiện)
- Khái niệm
- Quy tắc xét cực trị hàm nhiều biến
2.3. Ứng dụng vi phân để tính gần đúng
3. Phép tính tích phân:
3.1. Tích phân bất định
- Khái niệm, tính chất
- Vận dụng thành tạo các quy tắc để giải bài tập tính tích phân bất định (quy tắc đổi biến số, quy tắc tích phân từng phần)
- Tích phân hàm hữu tỷ
3.2. Tích phân xác định
- Khái niệm, tính chất, công thức Niutơn-Lainit
- Vận dụng thành tạo các quy tắc để giải bài tập tính tích phân xác định (quy tắc đổi biến số, quy tắc tích phân từng phần)
- Tích phân hàm hữu tỷ
- Ứng dụng tích phân xác định
3.3. Tích phân suy rộng
- Khái niệm
- Cách tính
3.4. Tích phân kép
- Khái niệm, tính chất
- Cách tính tích phân kép trong tọa độ Đề các, trong tọa độ cực
- Ứng dụng tích phân kép
3.5. Tích phân đường loại 2
- Khái niệm
- Phương pháp tính tích phân đường loại 2
- Liên hệ giữa tích phân kép và tích phân đường loại 2 (Định lý Gơrin)
- Định lý vềđiều kiện cần và đủ để tích phân đường không phụ thuộc vào dạng đường cong
4. Phương trình vi phân
4.1. Phương trình vi phân cấp 1
- Các khai niệm cơ bản
- Vận dụng thành thạo các quy tắc giải các phương trình vi phân cấp 1: phương trình phân ly biến số, phương trình đẳng cấp, phương trình tuyến tính, phương trình vi phân toàn phần
4.2. Phương trình vi phân cấp 2
- Phương trình cấp 2 giảm cấp
- Phương trình tuyến tính cấp 2: Các định lý về nghiệm; phương trình hệ số biến thiên, hằng số; phương trình có vế phải đặc biệt; vận dụng các phép biến đổi (hàm, biến số) để giải phương trình vi phân
5. Chuỗi:
5.1. Chuỗi số
- Các khái niệm cơ bản: chuỗi hội tụ, phân kỳ. Các tính chất
- Chuỗi số dương: Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi số dương (tiêu chuẩn so sánh, tiêu chuẩn Đa-lăm-be, tiêu chuẩn Cô-si, tiêu chuẩn tích phân Cô-si)
- Chuỗi có dấu bất kỳ: Sự hội tụ tuyết đối, bán hội tụ
- Chuỗi đan dấu: Tiêu chuẩn Lainit
5.2. Chuỗi hàm
- Khái niệm, tính chất
- Chuỗi lũy thừa: Khái niệm, quy tắc tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa
- Khai triển hàm thành chuỗi lũy thừa
- Tổng của chuỗi hàm hội tụ
 

Đính kèm

tacamnho

New Member
#3
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn nào quan tâm đến kỳ thi cao học quản lý môi trường liên hệ mình qua email này: thanhnguyet15121990@gamail.com nhe. mình đã đi thi rồi. đậu 2 môn chính rớt av 49/50 hjchjc đau lòng. Đợt này thi lại. Mình thi vào bách khoa tphcm.
các bạn đừng lo lắng quá. Đề thi không quá khó đâu. về chuyên ngành mình có file bạn nào cần mình gửi cho học. ráng hiểu là được rồi. Nhìn chung có kiên thức ngành môi trường rồi học sẽ ko khó lắm. Về toán cao cấp thì thú thiệt các bạn nào muon thi tốt thì nên ôn trong trường giá khoản 1tr5 thì phải, đang đợt đang ký ôn của trường bách khoa nè. nên chọn thầy hồ bá thi để học. thầy dạy khá hay và dễ hiểu. Nếu chú tâm học một tí bạn sẽ đạt được 9/ 10. thường thì 8/10. đề thi có 10 câu trong đó có một câu hơi bị khó tí thui.
chuyên ngành thì tự ôn ở nhà được. Kiến thức hơi rộng nhưng cứ bám theo đề cương là ok.
hay rớt trong thi cao học là av, các bạn ráng lo học av trước nhe!hj
vài góp ý nhỏ để các bạn tham khảo
 
Top