Tài liệu QCVN 05A VỀ AN TOÀN HÓA CHẤT NGUY HIỂM

PhamCongThuc

Mầm xanh
Bài viết
12
Nơi ở
Bình DƯơng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gửi các anh chị, xin chia sẻ quy định về quản lý an toàn hóa chất
QCVN 05A QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT,KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM
- Ngày hiệu lực: 01/01/2022
- Lộ trình áp dụng: trong thời hạn 18 tháng từ ngày có hiệu lực các cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu của QCVN 05A
Tài liệu liên quan:
- Thông tư 48/2020/TT-BCT Quy chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm
- Quyết định 193/QĐ-BCT đính chính các Quy chuẩn theo Thông tư 45, 46, 47, 48, 49, 50/2020 của BTC
Do co đính chính nên vui lòng xem kỹ các văn bản pháp luật kèm theo
Chúc các anh chị em vui, khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ
 

Đính kèm

  • 20.1 Thong-tu-48-2020- QCVN 05A quy-chuan-an-toan-trong-san-xuat-kinh-doanh-hoa-chat-nguy-hiem.pdf
    5 MB · Lượt xem: 725
scroll-topTop