quan trắc môi trường định kỳ

nga1clg

Cỏ 3 lá
Bài viết
49
Nơi ở
bac giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
add cho mình hỏi: nghị định 40/2019 quy định quan trắc môi trường định kỳ với nước thải, khí thải điều 39 và điều 47 sửa đổi nghị định 19/2015 (03 tháng 1 lần hoặc 06 tháng 1 lần), như vậy tần suất quan trắc theo phụ lục 10 thông tư 31/2016/BTNMT còn áp dụng không? đối tượng lập ĐTM hoặc KH BVMT có lưu lượng nước thải dưới 20 m3, khí thải dưới 5000m3/giờ thì tần suất quan trắc như thế nào? nhờ các bạn chỉ giúp!
 

kimcucjj

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
Vũng Tàu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đọc thấy: phụ lục 10 thông tư 31/2016/BTNMT được thay thế khoản 3 mục I nghị định 40/2019/BTNMT.
Đối với nước thải dưới 20 m3 được quy định điều 20: Sửa đổi, bổ sung điều 39, điểm c, khoản 1.
Đối với khí thải dưới 5000m3/giờ được quy định điều 23: Sửa đổi, bổ sung điều 47, điểm c, khoản 1.
Tần suất quan trắc, thông số môi trường quan trắc được quy định trong ĐTM hoặc KH BVMT của mỗi nhà máy.
có gì bạn tìm hiểu thêm nhé.
có cập nhật thông tin chính xác rep lại cho mình với nhé.
 

nga1clg

Cỏ 3 lá
Bài viết
49
Nơi ở
bac giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đọc thấy: phụ lục 10 thông tư 31/2016/BTNMT được thay thế khoản 3 mục I nghị định 40/2019/BTNMT.
Đối với nước thải dưới 20 m3 được quy định điều 20: Sửa đổi, bổ sung điều 39, điểm c, khoản 1.
Đối với khí thải dưới 5000m3/giờ được quy định điều 23: Sửa đổi, bổ sung điều 47, điểm c, khoản 1.
Tần suất quan trắc, thông số môi trường quan trắc được quy định trong ĐTM hoặc KH BVMT của mỗi nhà máy.
có gì bạn tìm hiểu thêm nhé.
có cập nhật thông tin chính xác rep lại cho mình với nhé.
bạn ơi, mình chưa tìm được nội dung bạn trao đổi: Khoản 3 mục I Nghị định 40 là chỗ nào? nhờ chỉ giúp nhé!
 
scroll-topTop