Quy chuẩn 3733:2020 của Bộ y tế

kimcucjj

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
Vũng Tàu

nga1clg

Cỏ 3 lá
Bài viết
49
Nơi ở
bac giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn cho ví dụ trường hợp nào đi.
mình ví dụ trường hợp theo quy định tại quy chuẩn 3733:2020 thì khoảng cách từ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh; đống và bãi phân rác (ví dụ cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm) đến khu dân cư tối thiểu 500 m. Nếu không đảm bảo thì xử phạt như thế nào? hoặc quy chuẩn có nêu hàm lượng các chất độc hại bắt buộc, nếu vượt quá xử phạt như thế nào ạ??
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình ví dụ trường hợp theo quy định tại quy chuẩn 3733:2020 thì khoảng cách từ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh; đống và bãi phân rác (ví dụ cơ sở chăn nuôi lợn, gia cầm) đến khu dân cư tối thiểu 500 m. Nếu không đảm bảo thì xử phạt như thế nào? hoặc quy chuẩn có nêu hàm lượng các chất độc hại bắt buộc, nếu vượt quá xử phạt như thế nào ạ??
Thông thường lúc cấp phép cho dự án thì cái 3733 này là căn cứ để xem xét và phê duyệt. Còn nếu đã cấp phép rồi thì không phạt nữa đâu.
Nếu dự án chưa có giấy phép thì quy định xử phạt theo nghị định tương ứng
1587435050710.png
 
scroll-topTop