Responsible Care - trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực hóa chất

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Responsible Care (RC) - Trách nhiệm xã hội là hoạt động tự nguyện của nhà sản xuất, kinh doanh hóa chất nhằm ngày càng làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe người lao động của doanh nghiệp và dân cư cộng đồng, đề phòng các tai nạn, sự cố hóa chất từ khâu sản xuất, lưu trữ, phân phối, sử dụng tới xử lý chất thải.
Hội đồng Trách nhiệm Xã hội Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, 33A Phạm Ngũ Lão.
respcare-without-text.jpg
Logo Hội đồng trách nhiệm xã hội Việt Nam (VRCC)
Hội đồng Trách nhiệm Xã hội Việt Nam, tên quốc tế là Vietnam Responsible Care Council (VRCC)là một tổ chức chuyên môn của Hội Hóa học Việt Nam - Thành viên của tổ chức Trách nhiệm XH châu Á - Thái Bình Dương (APRO), tập hợp sự tham gia tự nguyện của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Hội đồng Trách nhiệm Xã hội Việt Nam có logo riêng và trụ sở làm việc tại Văn phòng Hội Hóa học Việt Nam. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Hội hóa học Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên môi trường, Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam và đại diện của nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp sản xuất hóa chất.
Chức năng của VRCC là tập hợp, khuyến khích, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực môi trường, sức khỏe, an toàn (EHS) ở các đơn vị thành viên.
Nhiệm vụ của VRCC:

  1. Phổ biến, hỗ trợ các đơn vị thành viên lựa chọn, tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn theo 6 quy phạm quản lý sau:

  • Quản lý sản phẩm
  • An toàn trong sản xuất
  • Ngăn ngừa ô nhiễm
  • Phân phối sản phẩm
  • Sức khỏe và an toàn người lao động
  • Nhận thức của cộng đồng và ứng phó trong trường hợp khẩn cấp

  1. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe
  2. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu liên quan đến các biện pháp bảo vệ môi trường và con người
  3. Tổ chức tham gia các hội thảo khoa học, mở lớp bồi dưỡng đào tạo chuyên môn ở trong và ngoài nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn về EHS cho các đơn vị thành viên
Lễ ra mắt đã báo cáo quá trình hình thành khái niệm Trách nhiệm xữ hội (RC) và sự khởi xướng những hoạt động vận động đầu tiên tại Việt Nam từ những năm 2007, giới thiệu dự thảo quy chế hoạt động của RC và đề cử ra Thường trực Hội đồng RC. Các thành viên đã thông qua Quy chế hoạt động của tổ chức VRCC và đề cử ông Đỗ Duy Phi - Phó chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam làm Chủ tịch VRCC.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các Quy định của hệ thống quản lý RC

RC Code 1:
Nhận thức của cộng đồng và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp
Community Awareness and Emergency Response
RC Code 2: Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường
Pollution Prevention
RC Code 3: An toàn trong sản xuất
Process Safety
RC Code 4: An toàn trong vận chuyển và phân phối
Distribution Safety
RC Code 5: An toàn và sức khỏe của người lao động
Employee Health and Safety
RC Code 6: Quản lý sản phẩm
Product Stewardship
 
scroll-topTop