Tài liệu SO SÁNH CÁC HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ

pcccsaigon

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
TP. HCM
Website
pcccsaigon.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trước khi so sánh các hệ thống chữa cháy tự động bằng khí. Chúng ta điểm qua xem các hệ thống chữa cháy tự động phổ biến hiện nay.
Hiện nay có nhiều hệ thống chữa cháy tự động bằng khí phổ biến nhưng không thể không kể đến các hệ thống chữa cháy sau đây:
  1. Hệ thống chữa cháy sol khí Aerosol Stat-X
  2. Hệ thống FM-200 (HFC-227ea)
  3. Hệ thống chữa cháy bằng khí Novec 1230
  4. Hệ thống chữa cháy bằng khí Nito
  5. Hệ thống chữa cháy CO2
Xem full tài liệu so sánh các hệ thống chữa cháy tự động tại đường link bên dưới.
TÀI LIỆU FULL
 

Đính kèm

  • so sánh các hệ thống chữa cháy tự động bằng khí.JPG
    so sánh các hệ thống chữa cháy tự động bằng khí.JPG
    132.8 KB · Lượt xem: 163
scroll-topTop