Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thắc mắc về thông tư 31/2016/BTNMT

ThanTien

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người.
Mọi người cho mình hỏi chút về thông tư 31/2016/btnmt có hiệu lực tháng 12/2016 về mảng quan trắc giám sát môi trường.
Thông tư 31 này có hiệu lực thì chương trình giám sát môi trường của các công ty trong CCN phải theo nó hết hay vẫn sử dụng chương trình giám sát trong đtm. Công ty bắt đầu làm đtm, đề án (sau khi có thông tư 31 thì phải theo thông tư 31 phải không? Các công ty làm đtm trước ngày thông tư 31 có hiệu lực thì theo chương trình gs trong đtm hay theo thông tư 31 này?
Vd: 1 công ty làm đề án cấp huyện gs 2 lần/năm (lập tháng 6/2016). Bây giờ theo thông tư 31 này thì công ty đó làm gs 1 lần/năm hay 2 lần/năm như trong đề án lập.
Thanks!!!
 
Sửa lần cuối:

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người.
Mọi người cho mình hỏi chút về thông tư 31/2016/btnmt có hiệu lực tháng 12/2016 về mảng quan trắc giám sát môi trường.
Thông tư 31 này có hiệu lực thì chương trình giám sát môi trường của các công ty trong CCN phải theo nó hết hay vẫn sử dụng chương trình giám sát trong đtm. Công ty bắt đầu làm đtm, đề án (sau khi có thông tư 31 thì phải theo thông tư 31 phải không? Các công ty làm đtm trước ngày thông tư 31 có hiệu lực thì theo chương trình gs trong đtm hay theo thông tư 31 này?
Vd: 1 công ty làm đề án cấp huyện gs 2 lần/năm (lập tháng 6/2016). Bây giờ theo thông tư 31 này thì công ty đó làm gs 1 lần/năm hay 2 lần/năm như trong đề án lập.
Thanks!!!
Bạn cần làm công văn gửi lên cơ quan quản lý nhà nước đang quản lý môi trường trực tiếp đơn vị mình
Thông thường là sẽ cập nhật mới theo thông tư 31.
Thân
 
Top