Tiền rác ở nhà bạn là bao nhiêu tiền

Tiền rác nhà bạn phải chi trả là bao nhiêu

 • Dưới 10k/ tháng

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Từ 30 -40 k/ tháng

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Từ 40k-50k/ tháng

  Bình chọn: 0 0.0%
 • Trên 50k/ tháng

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  2

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay tiền rác thải sinh hoạt cho mỗi hộ gia đình/ nóc gia có thể chia thành 3 khoản như sau:
- Tiền thu gom rác thải sinh hoạt ( từ hộ gia đình tới điểm hẹn hoặc trạm trung chuyển)
- Tiền vận chuyển ( từ điểm hẹn đến nơi xử lý rác)
- Tiền xử lý rác ( chôn lấp là phổ biến, đốt, ...)
Hiện nay có tỉnh Khánh Hòa và một số ít tỉnh thành là thu cả 3 tiền trên. Các tỉnh thành còn lại và TP.HCM thu tiền thu gom rác tại nguồn, 2 khoản tiền còn lại ngân sách phải gánh.
Địa phương bạn thu bao nhiêu tiền, chia sẽ cho mọi người biết được không ?
20200225_100412.jpg


QUYẾT ĐỊNH 02/2020/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

1582774317724.png

Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
1582774678768.png

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/11/2017 của UBND TP Đà Nẵng về việc Ban hành giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Công ty quy định cụ thể giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Nẵng, như sau:
1582774804293.png

Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
1582774982454.png
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop