TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

knacert

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
hanoi
Website
knacert.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay các doanh nghiệp may mặc thường làm wrap và bsci nhất. Đặc biệt là wrap dành cho những sản phẩm về đường kim mũi chỉ. Hiện nay wrap hạng cao nhất là bạch kim và thứ 2 là hạng vàng. Theo số liệu trung tâm thu được thì số lượng chứng chỉ wrap tại việt nam tăng lên khá cao trong vài năm trở lại đây.
 
scroll-topTop