Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải

Thao Coi

Mầm xanh
Tham gia
3/1/19
Bài viết
14
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các Anh (Chị) cho e hỏi chút, Bên e đang chuẩn bị xây dựng hệ thống xử lý nước thải (thực hiện yc BVMT trong ĐTM đã phê duyệt). Khi bắt đầu xây dựng có phải báo cáo cơ quan quản lý không ạ? Và trong quá trình xây dựng phải làm những thủ tục gì a? E đọc quy định thì mới thấy:
- Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án và cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án theo Mẫu số 09 Phụ lục VI Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP
- Lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Trân trọng!
 

bann11f

Cây ăn trái
Tham gia
27/11/09
Bài viết
99
Cảm xúc
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Trong quá trình xây dựng:
- Niêm yết QĐ phê duyệt ĐTM tại xã (nếu thuộc đối tượng tham vấn)
- Nếu các nội dung thực hiện đúng với ĐTM/ KHBVMT đã được phê duyệt/ xác nhận thì thực hiện triển khai thi công XD hệ thống XLNT bình thường.
- Thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, phê duyệt PCCC (chung cho cả Dự án)
2. Hoàn thành XD và lắp đặt thiết bị
- Lập và gửi KH vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (Xem khoản 9, điều 1 NĐ 40/2019) nếu thuộc đối tượng vận hành thử.
+ Sở xuống kiểm tra thực tế -> Cho phép vận hành thử -> Thực hiện vận hành thử từ 3 - 6 tháng (Giai đoạn này Sở sẽ xuống lấy mẫu đối chứng) -> Lấy mẫu đánh giá trong giai đoạn vận hành thử (xem thông tư 25/2019)
+ Có KQ đánh giá -> Tổng hợp số liệu Báo cáo cho sở -> Sở ra VB về KQ vận hành thử của Dự án (VB này kẹp vào để gửi hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT) (xem thông tư 25/2019)
- Lập hồ sơ hoàn thành công trình BVMT (Xem khoản 10, điều 1 NĐ 40/2019)
+ Sở xuống kiểm tra -> OK -> Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ -> Ra giấy xác nhận.
Xin chia sẻ với bạn.
Thân.
 

Thao Coi

Mầm xanh
Tham gia
3/1/19
Bài viết
14
Cảm xúc
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Trong quá trình xây dựng:
- Niêm yết QĐ phê duyệt ĐTM tại xã (nếu thuộc đối tượng tham vấn)
- Nếu các nội dung thực hiện đúng với ĐTM/ KHBVMT đã được phê duyệt/ xác nhận thì thực hiện triển khai thi công XD hệ thống XLNT bình thường.
- Thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, phê duyệt PCCC (chung cho cả Dự án)
2. Hoàn thành XD và lắp đặt thiết bị
- Lập và gửi KH vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (Xem khoản 9, điều 1 NĐ 40/2019) nếu thuộc đối tượng vận hành thử.
+ Sở xuống kiểm tra thực tế -> Cho phép vận hành thử -> Thực hiện vận hành thử từ 3 - 6 tháng (Giai đoạn này Sở sẽ xuống lấy mẫu đối chứng) -> Lấy mẫu đánh giá trong giai đoạn vận hành thử (xem thông tư 25/2019)
+ Có KQ đánh giá -> Tổng hợp số liệu Báo cáo cho sở -> Sở ra VB về KQ vận hành thử của Dự án (VB này kẹp vào để gửi hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình BVMT) (xem thông tư 25/2019)
- Lập hồ sơ hoàn thành công trình BVMT (Xem khoản 10, điều 1 NĐ 40/2019)
+ Sở xuống kiểm tra -> OK -> Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ -> Ra giấy xác nhận.
Xin chia sẻ với bạn.
Thân.
Cảm ơn bạn nhé!
 

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,831
Bài viết
42,125
Thành viên
31,233
Thành viên mới nhất
khachmua