Ứng dụng Gom Rác GRAC

XIN GIẢM CÔNG SUẤT ĐỂ SỬ DỤNG LẠI DTM CŨ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người!
- Công ty mình là nhà máy giấy công suất 200.000 tấn/năm và đã được phê duyệt DTM là 200.000 tấn/năm từ năm 2010.
- Đến năm 2016, công ty mình mở rộng và tăng công suất lên 300.000 tấn/năm và làm lại DTM tương đương với công suất mới, nhưng 2 năm qua nhiều lần ra hội đồng nhưng không được duyệt.
- Vừa rồi công ty mình bị phạt 2 lỗi là Công suất không đúng với DTM đã được duyệt và lỗi không lập DTM (trong khi đã ra hội đồng nhiều lần nhưng không được duyệt) phạt hành chính hơn 600 triêu và yêu cầu khắc phục.
- Bây giờ DTM mới không được duyệt, công ty mình không biết làm sao. Giờ giảm công suất xuống lại 200.000 tấn/năm và sử dụng lại DTM cũ thì có được không và thủ tục xin sử dụng lại DTM cũ như thế nào ạ?
Mình xin cảm ơn!!!
 
Top