Xin tài liệu về khảo sát giá thay thế

nhock12345

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Không ai có tài liệu về vấn đề này hả?

Có phải theo 145/2007/TT-BTC không vậy các bạn?
Các tổ chức cho vay vốn như ADB, JICA hay WB có cái nào hướng dẫn cụ thể về việc này không? Ai biết chỉ cho mình cái

Theo mình biết thì không có quy định nào cả
Cái này do sở tài nguyên môi trường của mỗi tỉnh xây dựng và được thẩm định bởi sở tài chính.
 
scroll-topTop