Luật môi trường cấp GPMT dự án không thuộc đối tượng cấp CTĐT

phamquyen307

Mầm xanh
Bài viết
20
Nơi ở
bình dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em chào các Anh/Chị, các Anh/Chị cho em hỏi 1 vấn đề như sau:
Đối với dự án xin mới nhưng không thuộc diện cấp chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo điều 32 Luật Đầu tư 2020 thì mình có thể chuyển luôn qua bước làm hồ sơ môi trường sau khi đã xin bổ sung ngành nghề không ạ?
Từ trước đến nay để làm được môi trường thì phải có chủ trương, nhưng dự án của em lại không thuộc diện cấp chủ trương nên em đang không biết hướng đi của mình sẽ đi như thế nào. Nhờ các Anh/Chị cho em ý kiếm với ạ. Em cảm ơn Anh/Chị!
 

tini

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
hà tĩnh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em chào các Anh/Chị, các Anh/Chị cho em hỏi 1 vấn đề như sau:
Đối với dự án xin mới nhưng không thuộc diện cấp chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo điều 32 Luật Đầu tư 2020 thì mình có thể chuyển luôn qua bước làm hồ sơ môi trường sau khi đã xin bổ sung ngành nghề không ạ?
Từ trước đến nay để làm được môi trường thì phải có chủ trương, nhưng dự án của em lại không thuộc diện cấp chủ trương nên em đang không biết hướng đi của mình sẽ đi như thế nào. Nhờ các Anh/Chị cho em ý kiếm với ạ. Em cảm ơn Anh/Chị!
mình thấy đăng trên này ít ng tương tác quá. bạn nào muốn lập nhóm ta trao đổi kinh nghiệm, công việc cho tiện ko.
 

bann11f

Cây ăn trái
Bài viết
99
Nơi ở
về Quảng Nam rùi
Website
www.vn-zoom.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em chào các Anh/Chị, các Anh/Chị cho em hỏi 1 vấn đề như sau:
Đối với dự án xin mới nhưng không thuộc diện cấp chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh theo điều 32 Luật Đầu tư 2020 thì mình có thể chuyển luôn qua bước làm hồ sơ môi trường sau khi đã xin bổ sung ngành nghề không ạ?
Từ trước đến nay để làm được môi trường thì phải có chủ trương, nhưng dự án của em lại không thuộc diện cấp chủ trương nên em đang không biết hướng đi của mình sẽ đi như thế nào. Nhờ các Anh/Chị cho em ý kiếm với ạ. Em cảm ơn Anh/Chị!
Trong Luật BVMT có quy định rõ thời điểm lập HS xin cấp GPMT đó bạn, xem Khoản 2, Điều 42.
 
scroll-topTop